Loading...

Payrolling meer flexibiliteit voor ondernemers

dé oplossing voor flexibele inzet van personeel. Wanneer u als ondernemer zonder al te veel risico personeel wilt aannemen, zou u kunnen overgaan op payrolling. Daarmee komt het personeel juridisch gezien in dienst van Work&Work, maar houdt u zelf de zeggenschap over uw personeel.

Payrolling werkt heel eenvoudig. U werft en selecteert zelf uw personeel en Work&Work neemt deze werknemers als het ware over en stelt ze ter beschikking aan u.

Voordelen van Payrolling door Work&Wrok

  • Grotere flexibiliteit voor u als ondernemer. Mocht er onverhoopt minder werk zijn, zorgen wij voor een passende (tijdelijke) werkplek voor uw werknemer,
  • U betaalt alleen de uren die uw medewerker daadwerkelijk bij u heeft gewerkt.
  • U realiseert een besparing op de loonadministratie- en accountantskosten.
  • Wij zorgen voor de aan- en afmeldingen bij alle instanties (UWV), ziekmeldingen, loonbeslag, afdrachten van de werkgeverspremies, opbouwen van vakantierechten, verzorgen van de loonstrook en jaaropgave.
  • Verlenging proeftijd om een medewerker beter op zijn competenties te kunnen beoordelen.
  • U kunt te allen tijde afscheid nemen van de kandidaat zonder (of met zeer korte) opzegtermijn en zonder ontslagvergunning.